Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 28. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Arnaudovová Ljuba .. SAM SAM - - MEÁ
Koudelka Matěj .. .. - HOL ŠPI ŠPI - - -
Němcová Olga .. .. KRU .. .. - ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
AE1.
3 ANJ I. p 001 spojí KRU (NEM)
AE2.
1 ANJ I. p odpadá (NEM)
2 ANJ I. p odpadá (NEM)
EP2.
1 VYT I. p odpadá (KOU)
2 VYT I. p odpadá (KOU)
EP3.
3 ANJ I. p 208 supluje SAM (ARN)
EP4.
6 ANJ I. p 001 spojí MEÁ (ARN)
IT1.
2 ANJ I. p 001 spojí SAM (ARN)
4 TVY 010 supluje HOL (KOU)
IT3.
4 ANJ I. p odpadá (NEM)
5 SAP I. p EL1 supluje ŠPI (KOU)
6 SAP I. p EL1 supluje ŠPI (KOU)
IT4.
1 ANJ odpadá (ARN)
7 RUJ ruj odpadá (NEM)
S1.
5 ANJ II.p odpadá (NEM)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou